Author Details

Gedik, Sinem, Trakya University, Turkey